Cử Quốc thiều thay cho Quốc ca trong Lễ Quốc tang?

15/10/2013 22:57
Lê Dũng

Trong chương trình Lễ truy điệu tại Lễ Quốc tang, quân nhạc sẽ cử Quốc thiều (phần nhạc của bài Quốc ca) thay vì cử Quốc ca như quy định hiện nay.

Đó là một trong những đề xuất được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2012/NĐ-CPngày 17/12/2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Bên cạnh đó, theo đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc rắc, rải vàng mã trong tang lễ cán bộ, công chức, viên chức sẽ tuỳ thuộc vào phong tục, tập quán của từng địa phương nhưng phải đảm bảo tiết kiệm và vệ sinh môi trường.

Còn quy định hiện nay, trong quá trình đưa tang từ nhà tang lễ hoặc gia đình đến nơi an táng, hạn chế việc rắc vàng mã và khuyến khích không rắc vàng mã; không rắc các loại tiền do Ngân hàng Việt Nam phát hành và ngoại tệ; không đốt mã (nhà, xe các loại, vật dụng sinh hoạt khác) tại nơi an táng.

Tại dự thảo Nghị định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất quy định: Không rắc, rải ngoại tệ và các loại tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành trong quá trình đưa tang. Việc rắc, rải vàng mã trong tang lễ tuỳ thuộc vào phong tục, tập quán của từng địa phương nhưng phải đảm bảo tiết kiệm và vệ sinh môi trường.

Tổ chức, cá nhân có thể tự mang hoa viếng

Cơ quan quản lý còn đề xuất trong dự thảo, tại Lễ Quốc tang, Lễ tang cấp Nhà nước, Lễ tang cấp cao, Ban Tổ chức lễ tang sẽ chuẩn bị vòng hoa luân chuyển có gắn sẵn dải băng vải đen ghi dòng chữ “Kính viếng” có kích thước 1,2m x 0,2m, để phục vụ các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp Nhà nước đến viếng sử dụng.

Theo quy định hiện nay, các đoàn viếng tự mang băng vải đen, có kích thước 1,2m x 0,2m, ghi dòng chữ trắng “Kính viếng”, dưới có dòng chữ nhỏ ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân để gắn vào vòng hoa do Ban Tổ chức Lễ tang chuẩn bị.

Bên cạnh đó, theo dự thảo, các tổ chức khác và cá nhân, người thân của người từ trần đến viếng Lễ Quốc tang, Lễ tang cấp Nhà nước, Lễ tang cấp cao có thể dùng vòng hoa do Ban Tổ chức Lễ tang chuẩn bị hoặc tự mang vòng hoa, lẵng hoa hoặc bó hoa để viếng.

Đối với lễ tang của cán bộ, công chức, viên chức, dự thảo đề xuất, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân và người thân của người từ trần tùy theo điều kiện, phong tục, tập quán địa phương và gia đình khi đến viếng có thể dùng vòng hoa, lẵng hoa hoặc bó hoa.

(Tri Thức)

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần