Hài hước với những tấm ảnh hậu Photoshop

19/09/2013 15:23
Mai Phương

Sau khi được chỉnh sửa bằng phần mềm Photoshop, các tấm ảnh dưới đây sẽ có những biến hóa thật thú vị, hài hước.

hai-huoc-voi-nhung-tam-anh-hau-photoshop-1

hai-huoc-voi-nhung-tam-anh-hau-photoshop-2

hai-huoc-voi-nhung-tam-anh-hau-photoshop-3

hai-huoc-voi-nhung-tam-anh-hau-photoshop-4

hai-huoc-voi-nhung-tam-anh-hau-photoshop-5

hai-huoc-voi-nhung-tam-anh-hau-photoshop-6

hai-huoc-voi-nhung-tam-anh-hau-photoshop-7

hai-huoc-voi-nhung-tam-anh-hau-photoshop-8

hai-huoc-voi-nhung-tam-anh-hau-photoshop-9

hai-huoc-voi-nhung-tam-anh-hau-photoshop-10

hai-huoc-voi-nhung-tam-anh-hau-photoshop-11

hai-huoc-voi-nhung-tam-anh-hau-photoshop-12

hai-huoc-voi-nhung-tam-anh-hau-photoshop-13

hai-huoc-voi-nhung-tam-anh-hau-photoshop-14

hai-huoc-voi-nhung-tam-anh-hau-photoshop-15

hai-huoc-voi-nhung-tam-anh-hau-photoshop-16

hai-huoc-voi-nhung-tam-anh-hau-photoshop-17

hai-huoc-voi-nhung-tam-anh-hau-photoshop-18

hai-huoc-voi-nhung-tam-anh-hau-photoshop-19

hai-huoc-voi-nhung-tam-anh-hau-photoshop-20

hai-huoc-voi-nhung-tam-anh-hau-photoshop-21

hai-huoc-voi-nhung-tam-anh-hau-photoshop-22

hai-huoc-voi-nhung-tam-anh-hau-photoshop-23

hai-huoc-voi-nhung-tam-anh-hau-photoshop-24

hai-huoc-voi-nhung-tam-anh-hau-photoshop-25

hai-huoc-voi-nhung-tam-anh-hau-photoshop-26

hai-huoc-voi-nhung-tam-anh-hau-photoshop-27

hai-huoc-voi-nhung-tam-anh-hau-photoshop-28

hai-huoc-voi-nhung-tam-anh-hau-photoshop-29

hai-huoc-voi-nhung-tam-anh-hau-photoshop-30

hai-huoc-voi-nhung-tam-anh-hau-photoshop-31

 

(Tiin)

Bình luậnViết cảm nhận

Mới nhất
TopTrong ngày
TopTrong tuần