Album ảnhAlbum khác

Hình ảnh Sài Gòn đẹp mắt qua một phong cách mới lạ

Hình ảnh Sài Gòn đẹp mắt qua một phong cách mới lạ   (Tổng Hợp)
4,376Lượt xem
Dinh Độc Lập

Dinh Độc Lập

Ủy Ban Nhân Dân TP.Hồ Chí Minh

Ủy Ban Nhân Dân TP.Hồ Chí Minh

Chợ Bến Thành

Chợ Bến Thành

Phủ Toàn Quyền (Dinh Độc Lập phong cách cũ)

Phủ Toàn Quyền (Dinh Độc Lập phong cách cũ)

Bưu Điện TP.Hồ Chí Minh

Bưu Điện TP.Hồ Chí Minh

Nhà Thờ Đức Bà

Nhà Thờ Đức Bà

Cảm nhận
Kết bạn với Kênh 13 để nhận tin nóng hổi.